kradzież danych v2

karta dostepu v2

Kradzieże danych i nieuprawniony dostęp do informacji

Kradzież danych polega na wyciąganiu pewnych informacji (np. danych osobowych) od konkretnej osoby, systemu informacyjnego, serwisu, bazy przez osoby niepowołane, nie posiadające ku temu pozwolenia. Nie ulega wątpliwości, że różnym postaciom kradzieży danych sprzyja internet. Polskie firmy są słabo zabezpieczone przed wyciekiem danych, zarówno osobowych, jak i biznesowych. Obecnie co piąty pracownik  przesyła pocztą elektroniczną tajemnice służbowe do swoich znajomych i osób trzecich, a co trzeci  przesyła firmowe wiadomości na swoje prywatne konta, by wykorzystać je później. Znacząca część firm i instytucji finansowych nie stosuje właściwych zabezpieczeń, chroniących ich przed wyciekiem danych poza firmę. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy firma rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem. Pracownik wówczas kradnie i wyprowadza informacje, uważając,że nie ma nic do stracenia i wiele z nich uważając za przydatne mu na przyszłość. Stąd pracownicy bez umiaru kradną bazy danych osobowych klientów, plany biznesowe czy informacje objęte klauzulami poufności, następnie przekazując je przyszłym pracodawcom, konkurencyjnym firmom, bankom czy instytucjom. Szpiegostwo przemysłowe stało się wszechobecnym procederem, a kreatywność złodziei w tym zakresie czyni je trudnym do uchwycenia.

Jeśli podejrzewasz, że taki lub jakikolwiek inny proceder przejęcia lub rozpowszechnienia informacji ma  miejsce w Twojej firmie, jeśli obawiasz się w przyszłości kradzieży dorobku Twojej firmy i danych- nie zwlekaj,powierz tę sprawę agencji detektywistycznej specjalizującej się w sprawach kradzieży danych. Pamiętaj, że kradzież danych osobowych lub firmowych czy wizerunku jest przestępstwem.Musisz jednak fakt zaistnienia takiego przestępstwa udowodnić wiarygodnym i wyczerpującym materiałem. To czasochłonny i wnikliwy proces wymagający znajomości technik informatyki śledczej oraz rozmaitych technik obserwacji i wywiadu. Koszt, zakres i czas realizacji sprawy ustalamy wyłącznie indywidualnie.

"Nie mogę zmienić faktów, ale mogę je wykryć."

Arthur Conan Doyle