Medal Firma Godna Zaufania GOLD 2018

Firma Godna Zaufania GOLD 2018

Medal Firma Godna Zaufania 2018

Firma Godna Zaufania 2018

Nagroda NAJLEPSI 2018 Oferteo.pl

Agencja Detektywistyczna Ex Facto Profesjonalny Sprzedawca

prywatny detektyw dla firm

Prywatny detektyw dla firm

Nasza oferta usług prywatnego detektywa dla firm i korporacji jest bardzo obszerna, niemal tak wielka, jak pomysłowość oszustów, czy złodziei. Prawie codziennie pojawiają się informacje o nowych sposobach, jakie wykorzystują w swoich działaniach. Jeśli podejrzewasz, że możesz zostać kolejną ofiarą oszusta, albo chcesz czuć się pewnie wśród ludzi, których zatrudniasz, skontaktuj się z nami i skorzystaj z pomocy prywatnego detektywa dla firm w Warszawie i nie tylko – działamy na terenie Polski i za granicą.

Sprawdzamy wiarygodność pracowników każdego szczebla oraz nowo przyjmowanych kandydatów. Kierownik, dyrektor, wiceprezes czy prezes w zarządzie przed nami się nie ukryje. Jeśli jesteś właścicielem lub udziałowcem i masz obawy, że w firmie dzieje się źle, to jesteś we właściwym miejscu. Prywatny detektyw dla firm ujawnia, kto i w jaki sposób kradnie Twoje pieniądze. Poszukujemy nieuczciwych kontrahentów, sprawdzamy nowych oraz odnajdujemy zaginiony towar. Zapraszamy do kontaktu z nami oraz zapoznania się z ofertą. Profesjonalnie, z pełną dyskrecją i zaangażowaniem zajmiemy się Twoim problemem.

Wywiad gospodarczy

Majątek, zdolności płatnicze oraz wiarygodność gospodarcza firm i osób w dzisiejszym, brutalnym, świecie biznesu to często najcenniejsze informacje mogące decydować o funkcjonowaniu i istnieniu każdej firmy, małej, średniej i wielkiej.
Wywiad gospodarczy ma zastosowanie w trakcie codziennego działania firmy jak i przed podejmowaniem istotnych decyzji, często o wielkim wkładzie finansowym. Dzisiaj, każda praktycznie, firma powinna mieć sprawdzone rzetelnie informacje o konkurencji, kontrahentach czy kluczowych pracownikach. Bez tej elementarnej wiedzy każda decyzja gospodarcza może być zagrożona.

prywatny detektyw dla firm

prywatny detektyw dla firm

Weryfikacja kontrahentów

Planujesz zawarcie kontraktu z inną firmą bądź chcesz jej powierzyć świadczenie usług ? A może zamierzasz stworzyć spółkę z inną firmą bądź planujesz fuzję? Dowiedz się o swoim kontrahencie wszystkiego tego, czego bezpośrednio od niego się nie dowiesz. Rzeczywista kondycja finansowa, kredyty, zobowiązania, wierzytelności , majątek, powiązania biznesowe i osobowe to informacje, które potwierdzą zasadność i trafność podejmowanych przez Twoją firmę działań bądź uchronią Twój biznes przed negatywnymi skutkami i stratami w przyszłości.

Weryfikacja pracowników

Zatrudnianie nowych pracowników w firmie to zawsze ryzyko braku zgodności kompetencji i predyspozycji  z danymi zawartymi w jego  CV oraz z oczekiwaniami stawianymi przez pracodawcę. Gruntowny wywiad o osobie pozwala zminimalizować ryzyko błędu rekrutacyjnego oraz innych ryzyk związanych z dostępem pracownika do poufnych danych firmy. Tylko zebranie rzetelnego wywiadu o potencjalnym pracowniku w zakresie jego dotychczasowego życiorysu zawodowego, niekaralności, ewentualnych powiązań przestępczych, skłonności do uzależnień itp. stwarza możliwość posiadania kompletnej wiedzy o osobie pod kątem zasadności decyzji o zatrudnieniu i ewentualnych zagrożeń dla firmy.

prywatny detektyw dla firm

prywatny detektyw dla firm

Ustalanie majątku firm

Jak odzyskać dług to pytanie, które spędza sen z powiek wielu osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej bądź komornika to jedynie część zadań, nie gwarantujących sukcesu skutecznej egzekucji, gdyż dopiero poprzez wskazanie majątku dłużnika może ona przebiegać efektywnie. Zarówno komornicy jak i inne firmy zajmujące się prawnym ściąganiem należności nie zajmują się zdobywaniem informacji o majątku dłużnika. Często egzekucja jest szczególnie utrudniona z uwagi na ukrywanie majątku oraz stosowanie różnorodnych mechanizmów komplikujących bądź uniemożliwiających jego wskazanie. Zakres i czas zebrania tychże informacji z uwagi na częstą wielowątkowość sprawy wymaga indywidualnych uzgodnień z klientem w przedmiotowym zakresie.

Weryfikacja umów

Weryfikacja zawieranych umów pozwala zwrócić uwagę Klienta na zagrożenia bądź prawne niuanse, które mogą zdecydować o niekorzystności biznesowej bądź prawnej kontraktu. Poprzez uświadomienie i ukierunkowanie ryzyk oraz wskazanie różnych scenariuszy dotyczących realizacji umowy i rozwoju współpracy uniknąć można zawarcia jej w formie rodzącej wiele zagrożeń i odpowiedzialności. Najlepsze efekty uzyskuje się w powiązaniu weryfikacji treści umowy z gruntowną weryfikacją podmiotu/osoby  będącej jej stroną.

prywatny detektyw dla firm

prywatny detektyw dla firm

Wywiad osobowy

Wybór wspólnika do prowadzenia biznesu to zawsze ryzykowna decyzja. Niejednokrotnie  umowa spółki nie zabezpiecza wystarczająco przed ryzykami oszustwa, malwersacji bądź wszelkich innych objawów nieuczciwości wspólników. Z kolei powołanie organów zarządczych zarówno małych firm jak i dużych spółek kapitałowych to decyzja udziałowców od której zależy przyszłość i bezpieczeństwo firmy, pieniędzy, pracowników. Warto także wiedzieć, w czyje ręce trafiają udziały bądź większościowy pakiet akcji jak również kto będzie sprawował kontrolę nad firmą. Rzetelne sprawdzenie poprzez zebranie szczegółowego wywiadu o potencjalnych członkach zarządu, rad nadzorczych czy wspólnikach to pewność podejmowania właściwych i bezpiecznych decyzji personalnych od których zależy zarządzanie środkami pieniężnymi, majątkiem firmy i jej pracownikami.

Bezprawne wykorzystanie nazw handlowych i znaków towarowych

Stosowanie nieuczciwych praktyk w zakresie wykorzystania nazw handlowych i znaków towarowych ma na celu wprowadzanie klientów w błąd co do pochodzenia produktu. W związku z tym stanowi czyn nieuczciwej konkurencji toteż ma zastosowanie art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z nim uprawniony i pokrzywdzony klient może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków naruszeń i  naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych w tym  także zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej  tytułem odszkodowania (art. 296 Prawa własności przemysłowej). Należy jednak pamiętać, że udowodnienie wskazanych czynów leży po stronie osoby/podmiotu poszkodowanego. Dotyczy to przede wszystkim zebrania celnego materiału dowodowego. Tylko prywatny detektyw biegle zaznajomiony z przepisami prawa , umiejętnościami i  dużym zaangażowaniem jest w stanie dotrzeć do informacji,danych i dowodów teoretycznie nieosiągalnych.

prywatny detektyw dla firm

prywatny detektyw dla firm

prywatny detektyw dla firm

Kradzieże danych i nieuprawniony dostęp do informacji

Kradzież danych polega na wyciąganiu pewnych informacji (np. danych osobowych) od konkretnej osoby, przez osoby niepowołane, nie posiadające ku temu pozwolenia. Nie ulega wątpliwości, że różnym postaciom kradzieży danych sprzyja internet. Polskie firmy są słabo zabezpieczone przed wyciekiem danych, zarówno osobowych, jak i biznesowych. Co piąty pracownik  przesyła pocztą elektroniczną tajemnice służbowe do swoich znajomych i osób trzecich, a co trzeci  przesyła firmowe wiadomości na swoje prywatne konta, by wykorzystać je później. Znacząca część firm i instytucji finansowych nie stosuje właściwych zabezpieczeń, chroniących ich przed wyciekiem danych poza firmę. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy firma rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem. Pracownik wówczas kradnie i wyprowadza informacje, uważając,że nie ma nic do stracenia i wiele z nich uważając za przydatne mu na przyszłość. Stąd pracownicy bez umiaru kradną bazy danych osobowych klientów, plany biznesowe czy informacje objęte klauzulami poufności, następnie przekazując je przyszłym pracodawcom, konkurencyjnym firmom, bankom czy instytucjom. Szpiegostwo przemysłowe stało się wszechobecnym procederem, a kreatywność złodziei w tym zakresie czyni je trudnym do uchwycenia. Jeśli więc podejrzewasz,że taki proceder może mieć miejsce w Twojej firmie, jeśli obawiasz się w przyszłości kradzieży dorobku Twojej firmy i danych- nie zwlekaj,powierz tę sprawę agencji detektywistycznej specjalizującej się w sprawach kradzieży danych. Pamiętaj,ze kradzież danych osobowych czy firmowych czy wizerunku jest przestępstwem.Musisz jednak fakt zaistnienia takiego przestępstwa udowodnić wiarygodnym i wyczerpującym materiałem.To czasochłonny i wnikliwy proces wymagający znajomości technik informatyki śledczej oraz rozmaitych technik obserwacji i wywiadu. Koszt, zakres i czas realizacji sprawy ustalamy wyłącznie indywidualnie.

Wyłudzenia i kradzież towaru

W aktualnych statystykach policyjnych coraz rzadziej stykamy się z klasycznym cichym włamaniem do magazynów, czy firm po dobra materialne. Dzisiejszy złodziej ewaluował z osoby w kominiarce do biznesmena w garniturze. Fraza "Wilk w owczej skórze" najtrafniej przedstawia obecnego przestępcę.

Wyłudzenia paliwa, towarów, pieniędzy, czy nawet podatku VAT to bardzo intratna dziedzina nielegalnych działań. Co rok przestępcy podatkowi okradają państwo na kilkadziesiąt miliardów złotych. Firmy padają ofiarą oszustów płacąc zaliczki lub całość zobowiązań za nieistniejący towar (ang. company fraud). Ponadto często mamy styczność z działaniami fałszywych spedytorów i przewoźników.

Dzisiejszy przedsiębiorca jest narażony na wiele niebezpieczeństw mogących nadejść z każdej strony. Pobieżna weryfikacja kontrahentów, podwykonawców, czy firm spedycyjnych nierzadko bywa przyczyną oszustw, a metody wyłudzeń i kradzieży stają się co raz bardziej wyszukane. Firmy z wieloletnim doświadczeniem z pewnością miały już styczność z podobnymi sytuacjami, ale coraz częściej atak nadchodzi z wewnątrz. Bywa, iż zatrudnieni pracownicy ulegają wysokim łapówkom, czy szantażom, umożliwiając przestępcom dokonanie rabunku lub wyłudzenia.

W sytuacji, kiedy firma zorientuje się, iż została oszukana, decyzja o wynajęciu Prywatnego Detektywa powinna nastąpić niezwłocznie. Dochodzenie może potrwać kilka dni lub miesięcy, zależnie od rodzaju zaistniałego przestępstwa. Agencja Detektywistyczna Ex Facto to grupa specjalistów różnych dziedzin, dzięki temu tworzymy skuteczny zespół dochodzeniowy.

prywatny detektyw dla firm

prywatny detektyw dla firm

Agencja Detektywistyczna Ex Facto - Rzetelna Firma