wywiad osobowy v1

Wywiad osobowy

Wybór wspólnika do prowadzenia biznesu to zawsze ryzykowna decyzja. Niejednokrotnie  umowa spółki nie zabezpiecza wystarczająco przed ryzykami oszustwa, malwersacji bądź wszelkich innych objawów nieuczciwości wspólników. Z kolei powołanie organów zarządczych zarówno małych firm jak i dużych spółek kapitałowych to decyzja udziałowców od której zależy przyszłość i bezpieczeństwo firmy, pieniędzy, pracowników. Warto także wiedzieć, w czyje ręce trafiają udziały bądź większościowy pakiet akcji jak również kto będzie sprawował kontrolę nad firmą. Rzetelne sprawdzenie poprzez zebranie szczegółowego wywiadu o potencjalnych członkach zarządu, rad nadzorczych czy wspólnikach to pewność podejmowania właściwych i bezpiecznych decyzji personalnych od których zależy zarządzanie środkami pieniężnymi, majątkiem firmy i jej pracownikami.

"Nie mogę zmienić faktów, ale mogę je wykryć."

Arthur Conan Doyle