Poszukiwanie osób

Zaginięcia osób stały się w ostatnich latach stosunkowo częstym problemem, z którym nie radzą sobie organy powołane do poszukiwana, więc tym bardziej ich rodziny i  bliscy. Niestety, nie rzadko są one traktowane przez organy ścigania rutynowo sprowadzając się jedynie do przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu osoby, a podjęte czynności są ograniczone do minimum. Tymczasem to pierwsze godziny i dni od zaginięcia są kluczowe dla powodzenia poszukiwań. Na szczęście znacząca część osób zaginionych znajduje się sama dość szybko, dotyczy to szczególnie nastoletniej młodzieży i jej ucieczek z domu.
Niestety w części przypadków zaginięcie osoby spowodowane jest zamierzeniem dokonania na osobie zaginionej przestępstwa, a brak podjęcia natychmiastowych i należytych czynności ze strony organów ścigania doprowadza do nieodwracalnego skutku w postaci utraty zdrowia lub życia osoby zaginionej. Dotyczy to szczególnie porwań w celach seksualnych i  gwałtów, w celu wykorzystania do pracy za granicą, w celu handlu żywym towarem lub dla okupu.
Naszą rolą jest - niezależnie od rutynowych działań organów państwowych - zebrać szczegółowe informacje w przedmiocie okoliczności zaginięcia i z pełnym zaangażowaniem bezzwłoczne podjęcie wszelkich czynności mających na celu szybkie odnalezienie zaginionej osoby.
Odrębną grupę poszukiwanych stanowią osoby ukrywające się przed  rodziną , wierzycielami bądź przestępcy ukrywający się przed organami ścigania. Każde zadanie odnalezienia przebiega inaczej, jednak zawsze jego podstawą jest profesjonalizm, zaangażowanie różnorodnych środków oraz korzystanie ze źródeł informacji, do jakich dotrzeć mogą jedynie prywatni detektywi.

"Nie mogę zmienić faktów, ale mogę je wykryć."

Arthur Conan Doyle