weryfikacja pracownikow v3

Weryfikacja pracowników

Zatrudnianie nowych pracowników w firmie to zawsze ryzyko braku zgodności kompetencji i predyspozycji  z danymi zawartymi w jego  CV oraz z oczekiwaniami stawianymi przez pracodawcę. Gruntowny wywiad o osobie pozwala zminimalizować ryzyko błędu rekrutacyjnego oraz innych ryzyk związanych z dostępem pracownika do poufnych danych firmy. Tylko zebranie rzetelnego wywiadu o potencjalnym pracowniku w zakresie jego dotychczasowego życiorysu zawodowego, niekaralności, ewentualnych powiązań przestępczych, skłonności do uzależnień itp. stwarza możliwość posiadania kompletnej wiedzy o osobie pod kątem zasadności decyzji o zatrudnieniu i ewentualnych zagrożeń dla firmy.

"Nie mogę zmienić faktów, ale mogę je wykryć."

Arthur Conan Doyle