weryfikacja umow v1

Weryfikacja umów

Weryfikacja zawieranych umów pozwala zwrócić uwagę Klienta na zagrożenia bądź prawne niuanse, które mogą zdecydować o niekorzystności biznesowej bądź prawnej kontraktu. Poprzez uświadomienie i ukierunkowanie ryzyk oraz wskazanie różnych scenariuszy dotyczących realizacji umowy i rozwoju współpracy uniknąć można zawarcia jej w formie rodzącej wiele zagrożeń i odpowiedzialności. Najlepsze efekty uzyskuje się w powiązaniu weryfikacji treści umowy z gruntowną weryfikacją podmiotu/osoby  będącej jej stroną.

"Nie mogę zmienić faktów, ale mogę je wykryć."

Arthur Conan Doyle