Prywatny detektyw - Badania DNA i ekspertyzy

Badania DNA i toksykologia

Badania DNA i ekspertyzy toksykologiczne są często jedynym sposobem nie tylko udowodnienia winy sprawcy przestępstwa, ale także przy ustaleniu ojcostwa, pokrewieństwa, czy uzależnienia. Badaniami laboratoryjnymi obejmowane są m.in.  płyny w tym także ustrojowe, odciski palców, dłoni, środki odurzające, włosy, przedmioty noszące ślady wyżej wymienionych chemiczne jak również dokumenty oraz inne. Obecnie nowoczesne technologie stwarzają szerokie możliwości pozyskiwania wiedzy i informacji, stając się doskonałym narzędziem pracy współczesnego Detektywa. Dlatego Agencja Detektywistyczna Ex Facto współpracuje z profesjonalnymi laboratoriami na terenie kraju uzyskując od nich ekspertyzy najwyższej jakości, a materiał dowodowy pozyskany przez prywatnego detektywa oraz zbadany przez właściwe laboratorium częstokroć staje się  niepodważalnym dowodem na poparcie bądź obalenie oskarżenia, potwierdzenie bądź wykluczenie ojcostwa bądź w innych sprawach. Na podstawie wyników badania DNA wyklucza się ojcostwo ze 100-procentową pewnością, natomiast  potwierdza w 99,99%.

"Nie mogę zmienić faktów, ale mogę je wykryć."

Arthur Conan Doyle