bezprawne wykorzystanie nazw v2

Bezprawne wykorzystanie nazw handlowych i znaków towarowych

Stosowanie nieuczciwych praktyk w zakresie wykorzystania nazw handlowych i znaków towarowych ma na celu wprowadzanie klientów w błąd co do pochodzenia produktu. W związku z tym stanowi czyn nieuczciwej konkurencji toteż ma zastosowanie art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z nim uprawniony i pokrzywdzony klient może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków naruszeń i  naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych w tym  także zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej  tytułem odszkodowania (art. 296 Prawa własności przemysłowej). Należy jednak pamiętać, że udowodnienie wskazanych czynów leży po stronie osoby/podmiotu poszkodowanego. Dotyczy to przede wszystkim zebrania celnego materiału dowodowego. Tylko prywatny detektyw biegle zaznajomiony z przepisami prawa , umiejętnościami i  dużym zaangażowaniem jest w stanie dotrzeć do informacji,danych i dowodów teoretycznie nieosiągalnych.

"Nie mogę zmienić faktów, ale mogę je wykryć."

Arthur Conan Doyle