Sprawy rozwodowe

Dlaczego przy rozwodzie warto skorzystać z usług detektywa z Ex Facto Warszawa?

Zebranie odpowiedniego materiału dowodowego w sprawie rozwodowej decyduje o tym, w jaki sposób sąd orzekać będzie o winie, komu i w jakiej wysokości przyznane zostaną alimenty, w jaki sposób zostanie podzielony majątek, a nawet z kim w przyszłości będą zamieszkiwać dzieci. Jeśli twój partner lub partnerka dopuścili się zdrady, nie licz na to, że on czy ona sama do tego przyzna się w sądzie. Nie licz także na to, że zeznania świadków będą bezsprzecznym dowodem w sprawie, gdyż strona przeciwna może przyprowadzić do sądu świadka bądź świadków, których zeznania mogą zaprzeczać prawdzie obiektywnej. Obiektywne są jedynie niezaprzeczalne fakty udokumentowane i zarejestrowane jako dowody.

W związku z tym detektywi z Ex Facto Warszawa przy rozwodzie zbierają dowody zdrady, orzekające o winie i przygotowujemy pełną dokumentację w formie raportu zawierającego także nagrania audio-video oraz zdjęcia. Nadto pamiętaj, że dowody jakie zbierzesz sam/sama nie są dopuszczane w sprawie sądowej i będą odrzucone w trakcie postępowania rozwodowego. Tylko detektywi z licencją są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych bez zgody osób stanowiących podmiot w sprawie.

Czeka Cię sprawa rozwodowa i chcesz udowodnić zdradę małżonka? Wynajmij detektywa z Ex Facto Warszawa.

"Nie mogę zmienić faktów, ale mogę je wykryć."

Arthur Conan Doyle