Sprawy rozwodowe

Zebranie odpowiedniego materiału dowodowego w sprawie rozwodowej decyduje o tym, w jaki sposób sąd orzekać będzie o winie, komu i w jakiej wysokości przyznane zostaną alimenty, w jaki sposób zostanie podzielony  majątek a nawet z kim  w przyszłości będą zamieszkiwać dzieci. Jeśli twój partner lub partnerka dopuścili się zdrady, nie licz na to, że on czy ona sama do tego przyzna się w sądzie.   Nie licz także na to,że zeznania świadków będą bezsprzecznym dowodem w sprawie, gdyż strona przeciwna może przyprowadzić do sądu świadka bądź świadków, których zeznania mogą zaprzeczać prawdzie obiektywnej. Obiektywne są jedynie niezaprzeczalne fakty udokumentowane i  zarejestrowane jako dowody. W związku z tym zbieramy dowody orzekające o winie i przygotowujemy pełną dokumentację  w formie raportu zawierającego także nagrania audio-video oraz zdjęcia. Nadto pamiętaj,że dowody jakie zbierzesz sam/sama nie są dopuszczane w sprawie sądowej  i będą odrzucone w trakcie postępowania rozwodowego. Tylko detektywi z licencją są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych bez zgody osób stanowiących podmiot w sprawie.

"Nie mogę zmienić faktów, ale mogę je wykryć."

Arthur Conan Doyle