ustalenie majątku firm v1

Ustalanie majątku firm

Jak odzyskać dług to pytanie, które spędza sen z powiek wielu osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej bądź komornika to jedynie część zadań, nie gwarantujących sukcesu skutecznej egzekucji, gdyż dopiero poprzez wskazanie majątku dłużnika może ona przebiegać efektywnie. Zarówno komornicy jak i inne firmy zajmujące się prawnym ściąganiem należności nie zajmują się zdobywaniem informacji o majątku dłużnika. Często egzekucja jest szczególnie utrudniona z uwagi na ukrywanie majątku oraz stosowanie różnorodnych mechanizmów komplikujących bądź uniemożliwiających jego wskazanie. Zakres i czas zebrania tychże informacji z uwagi na częstą wielowątkowość sprawy wymaga indywidualnych uzgodnień z klientem w przedmiotowym zakresie.

"Nie mogę zmienić faktów, ale mogę je wykryć."

Arthur Conan Doyle