Alimenty

Jak uzyskać od męża / żony lub innej osoby alimenty na dziecko czy partnera? To pytanie, które zadaje sobie dziś coraz więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia alimentacyjnego. Odpowiedź wydaje się być prosta : należy przygotować pozew do sądu, którego najważniejszą częścią jest szczegółowe przedstawienie uzasadnionych potrzeb i wydatków, poparte rachunkami, fakturami oraz dowodami opłat. Jednak teoria teorią, a praktyka bywa zupełnie inna.
Okazuje się bowiem, że uzyskanie alimentów w odpowiedniej wysokości od osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny to poważne wyzwanie. Nadzwyczaj często spotykaną w naszym kraju sytuacją jest tendencja do natychmiastowego "pogorszenia się" sytuacji materialnej osoby, od której żąda się alimentów. Na ogół przedstawia ona znacznie niższe uzyskiwane dochody, rzekomo traci pracę lub część źródeł przychodów. Kreatywność pozwanych o alimenty jest w tym zakresie bardzo rozległa, gdyż dochodzi nawet do sytuacji, gdy pozwany pozbywa się majątku, uniemożliwiając tym samym skuteczną egzekucję alimentów przez komornika.
Tymczasem strona ubiegająca się o alimenty musi udowodnić tak wysokość uzasadnionych potrzeb alimentacyjnych swoich czy dziecka / dzieci jak i możliwości zarobkowe osoby pozwanej, w przeciwnym razie sąd zasądzi alimenty bazując na informacjach, jakie o swojej sytuacji materialnej przedstawi zobowiązany do spełniania świadczenia. Szczególnie rażące działania mające na celu zasądzenie alimentów jak najniższych podejmują byli małżonkowie, unikający płacenia należnych zobowiązań na rzecz dziecka czy współmałżonka. Jeśli zaś dochodzi już do egzekucji świadczeń przez komornika, nierzadko okazuje się, że osoba, na której ciąży zobowiązanie, pozbyła się części bądź całości majątku.
Z pomocą -  w celu zebrania wyczerpujących, szczegółowych i wiarygodnych informacji o tym, gdzie pracuje osoba zobowiązana do płacenia świadczenia, z jakich dodatkowych źródeł uzyskuje dochód, jakie prowadzi inne działalności zarobkowe - przychodzi Agencja Detektywistyczna Ex Facto. Jeśli nie wiesz także, jak udowodnić przed sądem, na jakiej stopie życiowej żyje Twój małżonek, żona, rodzic - Prywatny Detektyw zbierze obiektywny materiał dowodowy, potwierdzony raportem lub/i zeznaniami w sądzie.
Jeśli więc stoisz przed problemem jak udowodnić zarobki osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny bądź jak wykazać,ze jej sytuacja materialna jest odległa od przedstawianej w sądzie, nie czekaj, skontaktuj się z nami.

"Nie mogę zmienić faktów, ale mogę je wykryć."

Arthur Conan Doyle