Medal Firma Godna Zaufania GOLD 2018

Firma Godna Zaufania GOLD 2018

Medal Firma Godna Zaufania 2018

Firma Godna Zaufania 2018

Nagroda NAJLEPSI 2018 Oferteo.pl

Agencja Detektywistyczna Ex Facto Profesjonalny Sprzedawca

POLITYKA PRYWATNOŚCI AGENCJI DETEKTYWISTYCZNEJ EX FACTO​

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, które przetwarza Agencja Detektywistyczna Ex Facto AWD Sp. z o.o.. Niniejsza polityka określa również, co dzieje się z tymi informacjami oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres elektroniczny e-mail detektyw@exfacto.pl lub listownie na adres Ex Facto AWD Sp. z o.o. ul. Zielna 39 lok.305 , 00-108 Warszawa.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z jego treścią. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ex Facto AWD Sp. z o.o. Agencja Detektywistyczna Ex Facto zobowiązuje się chronić dane osobowe użytkowników korzystających z jej strony internetowej lub kontaktujących się z firmą w celu złożenia zapytania.

Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików cookie dotyczy wykorzystywania przez naszą firmę wszelkich danych osobowych, które zbieramy od użytkowników za pomocą następujących usług:

Strony internetowej exfacto.pl , mediów społecznościowych, komunikatorów lub oficjalnych treści Ex Facto na innych witrynach internetowych lub aplikacjach ; obsługi konsumentów i klientów w formie infolinii telefonicznej i wiadomości sms ; obsługi konsumentów i klientów w formie wiadomości mail.

W celu optymalizacji świadczenia usług na rzecz użytkowników nasza firma gromadzi określone informacje na temat użytkowników.

Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików cookie wyjaśnia następujące zagadnienia :

• jakie informacje na temat użytkowników może gromadzić Ex Facto

• jak Ex Facto będzie korzystać ze zgromadzonych informacji na temat użytkowników

• kiedy Ex Facto może skorzystać z posiadanych informacji, aby skontaktować się z użytkownikami

• czy Ex Facto może ujawnić dane użytkowników innym osobom

• wybory użytkowników związane z przekazanymi firmie danymi osobowymi

• korzystanie z plików cookie na stronach internetowych Ex Facto oraz odrzucenie plików cookie.

Korzystając z danych osobowych, które przekazali nam użytkownicy lub które od nich pozyskaliśmy, będziemy przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych np. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.

W przypadku korzystania z jakichkolwiek usług, aktywności lub treści internetowych firmy Ex Facto, uzyskiwania do nich dostępu lub rejestrowania się w nich, firma Ex Facto może otrzymywać dane osobowe użytkowników. Mogą to być takie dane jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, IP, adres pocztowy, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, płeć lub data urodzenia, a także informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z usług Ex Facto, np. czytane lub oglądane treści bądź wykonywane czynności podczas korzystania ze strony, aplikacji i innych usług.

1. W jaki sposób firma Ex Facto wykorzystuje zebrane o użytkownikach informacje?

Firma Ex Facto wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celach realizacji działalności firmy :

• świadczenie usług, realizacja aktywności oraz dostarczanie treści internetowych, a także udzielanie  odpowiedzi na prośby i zapytania użytkowników

• kontakt z użytkownikiem w związku z przekazanymi przez niego informacjami

• prowadzenie analiz i badań w celu doskonalenia usług oferowanych przez Ex Facto.

Firma Ex Facto gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celach określonych powyżej, ponieważ posiada ku temu uzasadnione interesy gospodarcze, które jednak nie są nadrzędne względem prawa użytkownika do odpowiedniej ochrony danych osobowych. Użytkownik nie ma obowiązku przekazywania firmie Ex Facto żadnych danych osobowych opisanych powyżej, lecz jeżeli użytkownik zdecyduje się odmówić podania danych, istnieje możliwość, że nie będzie mógł skorzystać z usług wymienionych powyżej lub otrzymać od Ex Facto informacji, o które poprosił.

2. Kiedy firma Ex Facto może się kontaktować z użytkownikiem?

Firma Ex Facto może się kontaktować z użytkownikiem w następujących przypadkach :

• w związku z korespondencją przekazaną przez użytkownika;

• w związku komentarzem lub zapytaniem zgłoszonym firmie Ex Facto, np. za pomocą mediów społecznościowych, wiadomości tekstowych, wiadomości pozostawionych za pomocą poczty głosowej lub innych komunikatorów;

• w celu przekazania aktualnych informacji na temat zmian polityk i praktyk firmy Ex Facto.

 

3. Czy firma Ex Facto może komukolwiek ujawnić dane osobowe użytkownika?

​Firma Ex Facto może przekazywać lub ujawniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji usług Ex Facto lub spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Firma Ex Facto może również ujawniać dane osobowe użytkowników osobom trzecim w następujących przypadkach :

• jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa,

• na potrzeby lub w związku z postępowaniem prawnym bądź w innych przypadkach w celu ustanowienia, wykonania lub obrony swoich praw,

• na rzecz osób trzecich będących organami ścigania lub agencjami rządowymi, które wydały zgodne z prawem żądanie ujawnienia danych osobowych,

• w przypadku, gdy ujawnienie informacji jest niezbędne w celu zapobieżenia szkodzie lub stracie finansowej bądź w związku z prowadzonym dochodzeniem w sprawie podejrzewanej lub stwierdzonej działalności przestępczej, lub

• w przypadku sprzedaży lub przeniesienia przez firmę całości lub części przedsiębiorstwa bądź aktywów (w tym poprzez połączenie, reorganizację, wydzielenie, rozwiązanie lub likwidację).

4. Zasady postępowania w przypadku użytkowników poniżej 16 roku życia

​Osoby poniżej 16 roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica/opiekuna na przekazanie jakichkolwiek danych osobowych firmie Ex Facto.

5. Jak długo firma Ex Facto przechowuje dane osobowe użytkowników?

​Firma Ex Facto będzie przechowywać dane osobowe użytkowników w systemach firmowych tak długo, jak będzie to niezbędne dla danej aktywności, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują dłuższy okres przechowywania lub na niego zezwalają.

6. Czy można zobaczyć lub skasować dane osobowe użytkownika będące w posiadaniu firmy Ex Facto ?

W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podejmiemy wszelkie zasadne wysiłki, aby dostarczyć, skorygować lub usunąć dane osobowe użytkownika znajdujące się w naszych zasobach. Prosimy o kierowanie próśb i zapytań dotyczących powyższej kwestii lub jakichkolwiek zagadnień związanych z niniejszą Polityką prywatności i korzystania z plików cookie na adres elektroniczny e-mail detektyw@exfacto.pl lub listownie na adres Ex Facto AWD Sp. z o.o. ul. Zielna 39 lok.305 , 00-108 Warszawa.

Użytkownik ma również prawo zażądać, aby przetwarzane dane osobowe użytkownika zostały skorygowane lub usunięte, aby przetwarzanie danych zostało ograniczone lub aby przechowywane dane osobowe zostały dostarczone użytkownikowi w przenośnym formacie. W przypadku chęci omówienia lub skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszą firmą zgodnie z informacjami podanymi powyżej.

7. Pliki cookie w przeglądarce internetowej

​Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika, których celem jest gromadzenie standardowych informacji na temat logowania się w Internecie oraz na temat zachowania użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu śledzenia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika oraz do tworzenia raportów statystycznych na temat aktywności na stronie internetowej. Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub http://wszystkoociasteczkach.pl . Użytkownik może w swojej przeglądarce zablokować pliki cookie, a wyżej podana strona internetowa zawiera instrukcję usuwania plików cookie z przeglądarki.

Podczas każdej wizyty na stronie Ex Facto urządzenie użytkownika pobiera strony oglądane przez użytkownika wraz z plikiem cookie. Dzieje się tak na wielu stronach internetowych, ponieważ pliki cookie zawierają przydatną wiedzę dla wydawców stron internetowych, na przykład informacje pozwalające określić, czy dane urządzenie (oraz prawdopodobnie jego użytkownik) odwiedzało wcześniej daną stronę. Podczas kolejnej wizyty strona sprawdza, czy na urządzeniu znajduje się plik cookie, który został tam zapisany podczas poprzedniej wizyty. Jeżeli użytkownik będzie kontynuować wizytę na stronie bez zmiany ustawień, firma Ex Facto uznaje, że użytkownik zgadza się na otrzymywanie wszystkich plików cookie na stronie Ex Facto. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.

Informacje dostarczane dzięki plikom cookie umożliwiają firmie Ex Facto poznanie profilu osób odwiedzających stronę oraz zapewnienie użytkownikom wyższy komfort korzystania ze strony. Firma Ex Facto korzysta z takiej wiedzy w celu udoskonalania usług i komunikacji dostarczanych użytkownikom oraz poznania innych stron odwiedzanych przez użytkowników, aby lepiej poznać ich zainteresowania. Nasza firma korzysta wyłącznie z takich plików cookie, które są niezbędne w celu prowadzenia strony internetowej dla użytkowników pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę.

Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki w celu akceptacji wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub powiadamiania użytkownika o zapisaniu pliku cookie. (Ponieważ przeglądarki różnią się między sobą, należy skorzystać z menu „Pomoc” danej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.) Aby zrezygnować z opcji śledzenia przez narzędzie Google Analytics na wszystkich witrynach internetowych, należy skorzystać z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

8. Profilowanie i inne działania marketingowe

​Ex Facto nie prowadzi profilowania Państwa danych oraz nie zbiera Państwa danych w celach kontaktów marketingowych.

9. Zmiany Polityki prywatności i korzystania z plików cookie

​Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików cookie podlega okresowej aktualizacji, a więc zaleca się, aby użytkownik zapoznawał się z nią każdorazowo podczas korzystania z witryny Ex Facto lub przesyłania danych osobowych firmie Ex Facto.

Kontakt z firmą Ex Facto w związku z Polityką prywatności i korzystania z plików cookie / skargi

​W przypadku pytań lub uwag związanych z niniejszą Polityką prywatności i korzystania z plików cookie prosimy o kontakt na adres elektroniczny e-mail detektyw@exfacto.pl lub listownie na adres Ex Facto AWD Sp. z o.o. ul. Zielna 39 lok.305 , 00-108 Warszawa.

Jeżeli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki firma Ex Facto postępuje z danymi osobowymi, użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych w UE.

Data wejścia w życie : 25.05.2018

Masz jakieś pytania ? My znajdziemy odpowiedzi !

Agencja Detektywistyczna Ex Facto

Agencja Detektywistyczna Ex Facto - Rzetelna Firma