Prywatny detektyw, czy agencja detektywistyczna ?

Prywatny detektyw, czy agencja detektywistyczna ? Czym się różnią ich usługi ?

To pytanie stawiane jest przez klientów nader często. Zasadniczo , samodzielnie pracujący prywatny detektyw i agencja detektywistyczna mają te same cele i przedmiot działalności , jednak istnieją znaczące różnice w metodach i czasie pracy niezbędnym do wykonania zlecenia i co najważniejsze - efektach. Zauważenie różnic przez potencjalnych klientów jest tym bardziej trudne, że w każdym roku pojawiają się oferty usług od nowych , świeżo upieczonych detektywów.

Przyjrzyjmy się więc temu tematowi nieco bliżej.

Zarówno prywatny detektyw działający w pojedynkę jak i zespół specjalistów - detektywów pracujących grupowo w ramach agencji, czy biura, musi spełniać te same wymogi formalno - prawne oraz w zakresie niezbędnych kwalifikacji. Każdy detektyw musi posiadać ważną licencję wydaną przez odpowiedni organ (właściwą komendę Policji w RP) i na życzenie Klienta powinien ją okazać.
Prywatny detektyw pracujący sam, musi mieć założoną działalność gospodarczą (wpis do CEIDG), może również w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zatrudniać w swojej firmie innych pracowników. I tu pojawia się pierwszy istotny problem dotyczący bezpieczeństwa danych osobowych: nie wszyscy pracownicy takich firm to detektywi, a wręcz przeciwnie. Warto więc przed zleceniem sprawy prywatnemu detektywowi zastanowić się i koniecznie dowiedzieć : w czyje ręce kierowana jest nasza sprawa? Kto będzie miał dostęp do naszej dokumentacji, naszych danych osobowych, częstokroć bardzo wrażliwych informacji ? Czy tylko on, ten jeden prywatny detektyw, do którego się zgłaszamy w wielkim zaufaniu, czy ktoś jeszcze ? A skoro ktoś jeszcze będzie miał dostęp do poufnych informacji, to na jakiej podstawie? Gdzie i jak są przechowywane dokumenty i informacje ?To są bardzo istotne kwestie dla każdego zlecającego sprawę. Skomplikowane sprawy rodzinne, emocje, czy pośpiech nie służą przeprowadzeniu odpowiedniego rozeznania, które pozwoli uniknąć powierzenia naszych spraw w niepowołane bądź niezbyt profesjonalne ręce.

Drugi równie ważny aspekt prowadzenia sprawy przez "samograja" - prywatnego detektywa działającego w pojedynkę, to możliwość skutecznego i sprawnego przeprowadzenia sprawy.
Każda sprawa jest inna i o możliwości jej prowadzenia przez zespół detektywistyczny decyduje m.in. stopień jej skomplikowania oraz posiadanie informacji wstępnych do sprawy. Niewątpliwie zdarzają się sprawy o niskim stopniu skomplikowania, które może prowadzić jedna osoba, statystycznie jednak, należą one do rzadkości. Obecnie żaden profesjonalny detektyw nie działa i nie powinien działać w pojedynkę. Niemożliwe jest także prowadzenie efektywnej, dynamicznej obserwacji, czy wielokanałowych poszukiwań lub ustaleń przez jedną osobę. Na ogół konieczne jest działanie kilku, a nawet kilkunastu zawodowców.

Stąd własnie ogromne zapotrzebowanie na zorganizowane profesjonalne grupy detektywistyczne, działające w ramach agencji bądź biur detektywistycznych zatrudniających ekspertów z różnych dziedzin (prawo, informatyka, psychologia, ekonomia) oraz byłych pracowników służb. Zdarza się, że w sprawach o poważnym stopniu skomplikowania i konieczności pracy znacznej grupy osób, agencje detektywistyczne współpracują ze sobą.

Agencja detektywistyczna i biuro detektywistyczne powinny działać wyłącznie poprzez licencjonowanych detektywów. Spotykając się z agencją warto sprawdzić, czy osoby, którym powierzamy nasze sprawy, mają licencję. To bardzo ważne w kontekście znacznej ilości detektywów - samozwańców, nie posiadających licencji, działających bezprawnie, którzy nie tylko nie pomogą, ale mogą zaszkodzić. Trzeba więc pamiętać, że wykonywanie usług detektywistycznych bez wymaganej licencji jest przestępstwem, zebrane dowody nie mają mocy prawnej.

Kolejną informacją, jaką należy zweryfikować podejmując współpracę z detektywami, jest posiadanie przez agencję lub biuro detektywistyczne odpowiednich uprawnień i koncesji, w szczególności Wpisu do Działalności Regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej. To jeden z kluczowych warunków prowadzenia działalności detektywistycznej oraz legalności działań. Warto o tym pamiętać przed zleceniem sprawy firmie detektywistycznej. Warto również sprawdzić, czy agencja detektywistyczna posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz biuro, w którym firma działa i gdzie podpisujemy dokumenty. To jest ważne o tyle, że w razie konieczności, czy potrzeby nie będziemy szukać wiatru w polu.

Istnieje jeszcze jedna ważna sprawa, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, a mianowicie umowa którą podpisujemy. Przeczytajmy ją dokładnie, ponieważ to na jej podstawie będzie się opierać nasze zlecenie. Powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje takie jak termin, kwota zaliczki, końcowy sposób rozliczenia, cel działań operacyjnych, opis kosztów dodatkowych itp.